Proračun isplativosti LED rasvjete

VRSTA IZVORA

LED ŽARULJA KLASIČNA ŽARULJA

SNAGA [W]

6 50
SATI RADA NA DAN

12

DANA U GODINI

365
POTROŠNJA [Wh] na godinu 26.280

219.000

POTROŠNJA [kWh] na godinu 26,28

219,00

KOLIČINA LUMENA

450 lm 450 lm
TRAJNOST [h] 50.000+

1.200

CIJENA [KM]

15,00-20,00 KM 0,50-1,00 KM
GODIŠNJI TROŠAK
ENERGIJE [KM]
3,62 KM

30,66

CIJENA ENERGIJE I ŽARULJE
NAKON 50.000 h ili 11,4 godine
[KM]
42,00KM

350,00 KM

CIJENA kWh = 0,14 KM po satu.

50.000 h = 11,4 god kada žarulja svijetli 12 sati na dan!

Tokom 50.000 sati koliko traje jedna LED žarulja, potroše se 42 obične žarulje što iznosi ukupno 31,5 KM u prodavnici, računajuči da jedna obična žarulja kosta 0,75 KM.
Tokom 50.000 sati gorenja LED žarulja potroši ukupno 42,00 KM električne energije.
Tokom 50.000 sati gorenja klasična žarulja potroši ukupno 350,00 KM električne energije.

Klasična
žarulja

LED
žarulja
Potrošnja za 11,4 godine      350,00 KM

     42,00 KM

Cijena žarulja za 11,4 godine

   42×0,75KM =  31,5 KM      1×17,5KM = 17,5 KM
UKUPNI TROŠAK za 11,4 GODINE (50000 sati)      381,5 KM

     59,5 KM

Kao zaključak može se reći da je financijski LED žarulja 6,4 puta isplativija od klasične žarulje uz uslov da obje gore po 12 sati na dan u toku!